הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב ראשון

Separator

[permalink]122[/permalink]

Separator

אליהוא שנון – הכלל החמישי של אליהו בחור: לגיטימי או לא?


קישור ישיר לקובץ

Separator

יובל וייס – מה בין ויה֗י לבין ויה֞י [בפסוק "ויהי בשכן ישראל בארץ ההיא" (בראשית ל"ה)]


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב אב"י גרוסמן – אתי מרחיק ובג"ד כפ"ת בראש מלה: ההבדלים בין שיטות הניקוד בספרי אמ"ת לשאר ספרי התנ"ך


קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק – סיום – על האתר של אברהם נפח


קישור ישיר לקובץ

Separator

כתיבת תגובה

Separator