הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שני

Separator

הרב משה צוריאל – דגש חזק וחשוב


קישור ישיר לקובץ

Separator

ד"ר חנן אריאל – עיוני לשון בהלכות שאלה ופיקדון


קישור ישיר לקובץ

Separator

ד"ר רוני שויקה – על הניסים ועל הגבורות: עיון במשמעות השם "גבורה" בלשון העברית לתקופותיה


קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק – סיום


קישור ישיר לקובץ

Separator

כתיבת תגובה

Separator