הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שלישי

Separator

הרב אליקים צדוק – על מילים נרדפות במקרא


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' יהונתן נוימן – דרך התלמוד לקצר. האמנם?


קישור ישיר לקובץ

Separator

הערת ביניים – אוריאל פרנק – "מדי חודש בחודשו"


קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק – חכמים ודייקנים, היזהרו בדבריכם!


קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק – דברי סיום


קישור ישיר לקובץ

Separator

כתיבת תגובה

Separator