הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

הרב יואל קטן

דברי פתיחה


קישור ישיר לקובץ

Separator

ד"ר אורי מלמד

ברכת האורח לבעל הבית בנוסח תימן – קורותיה וסממניה הלשוניים


קישור ישיר לקובץ


Separator

הרב דוד יוסף – רב שכונת הר-נוף

פסקי הג"ר עובדיה יוסף זצ"ל בסוגיות לשוניות


קישור ישיר לקובץ

Separator

פרופ' אשר לאופר

מִמּוּשֵׁי קמץ בעדות ישראל


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יוסף חיים מזרחי

קבלת הוראות האריז"ל נגד הדקדוק


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב דוד לאו – הרב הראשי לישראל

קדושת לשון הקודש


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב אריה וואהל – רב קהילת "דגל מחנה אפרים" סדילקאב

"כי ישאלך בנך" – מה זוּ או זוֹ?


קישור ישיר לקובץ


Separator

ר' משה אוסי

השפעת הערבית על העִברית מימי החלוצים ועד ימינו


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב ד"ר אפרים הלבני

שִמּוּש מֵטָפוֹרי במונח הִלכתי


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יונתן יוסף

פסקים לשוניים של הגר"ע יוסף ובנו הרב יעקב זצ"ל


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב אליהו לוין

סידורי אשכנז המתחדשים


קישור ישיר לקובץ


Separator

הרב יואל קטן

דברי סיום


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator