הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

הרב יואל קטן

דברי פתיחה


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יעקב לויפר

"היסוד הנופל" של רש"י


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב ד"ר אביגדור בנש"ק

מדוע רש"י בפירושו לתורה מפרש מילים פשוטות?


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב ד"ר חנוך גמליאל

חשיבָתו הדקדוקית של רש"י


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק ישעיה וייס

הפסוקים שמביא רש"י להבהרת פירושו


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' אוריאל פרנק

ביעור שביעית ועוד ארבעה "ביעורים"


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' אשר עגם

הבנת הפירושים הלשוניים של רש"י


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

על פירושו המדויק של "גיד הנשה"


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator