הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

מר אברהם נפח

"לא תעשה כל מלאכה"


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יוסף קמינצקי

חשיבות תחביר הפסוק בעיני רש"י


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב אהרן פרידמן

היבטים לשוניים בשירת הים


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק סבתו

אונקלוס כדרשן


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יהונתן פוזן

פרשנויות לשוניות בתרגום


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יובל שרלו

התרגום כפירוש הראשוני לתורה


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק פרנק

"מות וחיים ביד לשון": ספר פרשגן ועוד


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יששכר גואלמן

התרגום ופשוטו של מקרא – הילכו יחדיו?


קישור ישיר לקובץ

Separator

מר אבשלום רצאבי

ייחודה של הארמית במסורת יהודי תימן


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator