הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ז

אוריאל פרנק

דברי פתיחה


קישור ישיר לקובץ

Separator

משה אוסי

על שמותיה של ירושלים


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יעקב לויפר

פירוש ירושלמי למילים סתומות בראש בבא קמא


קישור ישיר לקובץ

Separator

אברהם נפח

מילים באסתר ועוד

הערה: למותר לציין, שכל מרצה, והוא בלבד, אחראי על תוכן הרצאתו ועל אופן התבטאותו. כמו ר' מאיר, יש לקיים "תוכו אכל, קליפתו זרק".


קישור ישיר לקובץ

Separator

אליהוא שנון

אתרוג ירושלמי


קישור ישיר לקובץ

Separator

יעקב עציון

מן העולם ועד העולם – על העולם והמקום במקראות ובדרשות


קישור ישיר לקובץ

Separator

אוריאל פרנק

לשון בית המקדש


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator