יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

הרב דוד כוכב

"ויתרוצצו": ארבעה פירושים מתרוצצים


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' אליהוא שנון

תיקוני לשון בתפלה


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' גלעד הרשושנים

מאל"ף ועד תי"ו: למשמעות השימוש בכל האותיות


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' אוריאל פרנק

ביקורת למלמד באמצע ק"ש?!


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יהודה קרויזר

יגר שהדותא וגלעד


קישור ישיר לקובץ

Separator

משה אוסי

השלמה לדברי הרב קרויזר


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יעקב לויפר

"תיבעל" להגמון תחילה


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יצחק פרנק

סמיכת זקנים


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב מרדכי וינטרויב

צורה נדירה של "אכילה" בלשון חכמים


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב חנן יצחקי

ההקפדה והדיוק בניסוח של בעל ה"פתחי תשובה"


קישור ישיר לקובץ

Separator

ר' שמריה גרשוני

הרהורי תשובה של אליעזר בן יהודה?!


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator