הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ג

אין עדיין הקלטות זמינות

הכינוס השנתי השביעי של שוחרי לשון הקודש

ט"ז בניסן ה'תשע"ג, סנהדריה המורחבת, ירושלים

Separator

מנחה: הרב יואל קטן

Separator

הרב יעקב לויפר

השפעת האידיש על העברית

Separator

ד"ר יצחק שלזינגר

תופעות לשון בתחום ההגייה בתפילה

Separator

הרב ד"ר אפרים הלבני

המילה "אדם" – איש ולא אישה

Separator

הרב יעקב בודנר

"ממנו" ברבים ו"ממנו" ביחיד

Separator

ר' אליהוא שנון

"עולה ויורד" – היבטים שונים

Separator

מר משה אוסי

ענייני לשון שהזמן גרמן

Separator

מר אברהם נפח

זמן, זמן דקדוקי, מבט, וטנס בעברית מקראית

Separator

ר' ליאור יעקובי

המרת המרור, תמיכה בתמכא וחזרה לחזרת

Separator
Separator

כתיבת תגובה

Separator