74. מִי יִשְׁכֹּן בְּהַר קָדְשֶׁךָ (מזמור ט"ו – חלק א')

תגיות:


קישור ישיר לקובץ

לזכר ר' שמואל בן ניסים עמיר, זכרו לברכה,
שבלבבו הטוב בנה משכן לשכינה.
בגופו שחרר את עיר הבחירה,
ובידיו ייסד ובנה בעיר הבירה
מקדש מעט לכבוד ולתפארה.
נלב"ע: כ"ט באייר תשפ"ב
תנצב"ה

מנחת שי תהלים ט"ו:ג
מי ישכן – כל האומר ומי ישכן בוא"ו אינו אלא טועה.

להרחבה:

יהודה איזנברג, שיחות בספר תהלים
https://www.daat.ac.il/daat/tanach/emet/thlim15c.htm

בא דוד והעמידן על אחת עשרה / יהודה איזנברג
https://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/ktuvim/tehilim/prakim/eis-ba-david.htm

Separator

על המיזם הקולי "נפש יהודית"

בי"ז באב ה'תשפ"א, למחרת הלוויתה של חמותי, יהודית בת מנחם מנדל, לאחר תפילת שחרית, אמרתי בבית האבל דבר תורה לשוני קצר לאחר תפילת שחרית.
מכאן צמח הרעיון להמשיך בסדרה זו, ולשם כך הקמתי קבוצת ווצאפ שקטה שבה נשלחת מדי פעם הקלטה של הגיג קצר על לשון הקודש.

תגובות, רעיונות נוספים וכל משוב – ניתן לשלוח מדף יצירת קשר.

לארכיון ההקלטות שנשלחו עד כה: לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת ה-WhatsApp שלי: לחץ כאן

Separator

כתיבת תגובה

Separator