יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ב

בשעטו"מ ניתן להאזין לשיעורים מיום העיון בחנוכה ה'תשע"ב.

(ההקלטות של אירוע זה טרם נערכו לקטעים לפי מרצה, ועל כן אנו מגישים בינתיים את ההקלטות בשני חלקים, בהמשך הדף)

Separator

ר' אורן גמליאל
נוסח ברכת "שעשה ניסים לאבותינו"

Separator

הרב יעקב לויפר
"חשמונָאִי" או "חשמונַיי"?

Separator

ר' אברהם נפח
"פחד יצחק"

Separator

הרב פרץ לוין
צדק חברתי במועדי ישראל והגדרת "רֵעַ"

Separator

הרב דוד כוכב
תפילת לחש בלי הוצאת אויר, האם כשרה?

Separator

הרב יהודה קרויזר
דברי ברכה מפי מרא דאתרא

Separator

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין
נוסח משנה תורה לרמב"ם ונוסח הדפוסים

Separator

ר' אוריאל פרנק
דקדוקים ופשרות במהדורות סידורי תפילה

Separator

חלק א':


קישור ישיר לקובץ
Separator

חלק ב':


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator