101. הָב֥וּ גֹ֖דֶל

תגיות: ,


קישור ישיר לקובץ
Separator

דברים לב ג: כִּ֛י שֵׁ֥ם י"י֖ אֶקְרָ֑א הָב֥וּ גֹ֖דֶל לֵא־לֹהֵֽינוּ׃
רש"י: כי שם י"י אקרא – הרי כי משמש בלשון כאשר, כמו: כי תבואו אל הארץ (ויקרא כ"ג:י'), כלומר: כשאקרא שם י"י ואזכירנו, אתם הבו גודל וברכו שמו. מכאן שעונין במקדש: ברוך שם כבוד מלכותו אחר כל ברכה וברכה (בבלי תענית ט"ז:).
ר' יוסף קרא: כי שם י"י אקרא – פתרונו: כי בשם י"י אני אומר דברים הללו, לפיכך: הבו גודל לאלהינו ושימו לבבכם לכל הדברים.
אבן עזרא: הבו גודל – שב אל השמים והארץ, כמו: השמים מספרים כבוד אל (תהלים י"ט:ב').
רמב"ן: כי שם י"י אקרא – בשמים, הבו גודל לאלהינו – בארץ, ועם כל ישראל ידבר.
תלמוד בבלי [יומא לז.]: רבי אומר: "כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו". אמר להם משה לישראל: "בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא – אתם הבו גדל".
רמב"ם [הל' עבודת יום הכפורים ב, ז]: "כל הכהנים והעם.. כשהם שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול.. היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד', שנאמר 'כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו'".
שמות לד ז: נֹצֵ֥ר חֶ֙סֶד֙ לָאֲלָפִ֔ים

Separator

על המיזם הקולי "נפש יהודית"

בי"ז באב ה'תשפ"א, למחרת הלוויתה של חמותי, יהודית בת מנחם מנדל, לאחר תפילת שחרית, אמרתי בבית האבל דבר תורה לשוני קצר לאחר תפילת שחרית.
מכאן צמח הרעיון להמשיך בסדרה זו, ולשם כך הקמתי קבוצת ווצאפ שקטה שבה נשלחת מדי פעם הקלטה של הגיג קצר על לשון הקודש.

תגובות, רעיונות נוספים וכל משוב – ניתן לשלוח מדף יצירת קשר.

לארכיון ההקלטות שנשלחו עד כה: לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת ה-WhatsApp שלי: לחץ כאן

Separator

כתיבת תגובה

Separator