הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א

הרב יואל קטן

דברי פתיחה


קישור ישיר לקובץ

Separator

מר ליאור יעקובי

"בדקה לוי במתניתיה", בדק הבית ובדיקת חמץ


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב דוד כוכב

ענייני דיומא: דגש באות א'


קישור ישיר לקובץ

Separator

מר אליהוא שנון

ניקוי לשוננו מעבודה זרה


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב פרופ' שלמה זלמן הבלין

כתר ארם צובא


קישור ישיר לקובץ

Separator

פרופ' יוחנן ברויאר

השפעת הארמית על לשון המשנה


קישור ישיר לקובץ

Separator

מר אברהם נפח

החִווי והאִווי


קישור ישיר לקובץ

Separator

הרב יעקב לויפר

סימן רבים כפול


קישור ישיר לקובץ

Separator

מר יעקב עציון

קטנית שהיא חמץ


קישור ישיר לקובץ
Separator

כתיבת תגובה

Separator