הזמנה ליום העיון "תורה ולשון בצהרי יום", אשר יתקיים אי"ה בצהרי "זאת חנוכה", יום שני, ב' בטבת ה'תשפ"ג, בבית הכנסת "יגל יעקב" ובית המדרש "נר יצחק", מצפה יריחו, החל מהשעה 14:00

להורדת התוכנייה בפורמט להדפסה – לחצו כאן

Separator

13:50 – עֵת שַׁעֲרֵי לָשׁוֹן לְהִפָּתֵחַ

שלום כהן אזוג

השווא שאחר תנועה גדולה – נע או נח?

מאז רד״ק הסכימו המדקדקים על נעותו, עד שבא פרופ׳ נחמיה אלוני והראה שהיה נח ביה״ב. מה נכון למעשה? נסקור את מנהגי ישראל, את דברי המדקדקים והראשונים, נביא סימוכין לכל שיטה (מתוך כללי הניקוד והטעמים והגעיות). ובסיכום נציע את שיטתו של פרופ׳ יהושע בלאו ז״ל.

Separator

אליהוא שנון

"תורת חיים" מניין?

על כמה ביטויים שאנחנו משתמשים בהם היום, כולל 'תורת חיים', שמקורם בלשונו של שמעון בן ישוע בן אלעזר.

Separator

פרופ' שמחה קוגוט

דרשות על פסוקי מקרא שברקען הגייה שונה מזו המסורה בידינו

Separator

אוריאל פרנק

סימון הנׄקׄוׄדׄוׄתׄ העיליות בתנ"ך

מה מטרת הסימון של נׄקׄוׄדׄוׄתׄ עיליות ב-15 מקומות במקרא, כגון במילה "וַיִּשָּׁקֵהוּ"? האם אלו סימני מחיקה? ואולי תמרורים לפרשנות ייחודית? ואולי מטרה אחרת? נדון בהסברים השונים שהוצעו מימי חז"ל ועד לקיץ האחרון.

Separator

16:20 – תפילת מנחה

Separator

הרב יהודה קרויזר

דברי ברכה מפי מרא דאתרא

Separator

אריה פלהיימר

"ייהוד" הוראת הדקדוק העברי ככלי עזר להבנת המקורות

Separator

הרב יהושע שטיינברג

"אבקש לאכול בשר חי, עכשיו!": על משמעות המילה "נא"

המילה "נא" מופיעה בפרשת בא ארבע פעמים, עם שלוש משמעויות שונות. במאמר זה ניסינו לעמוד על משמעותה המדויקת של מילה זו, ועל הקשר שבין המשמעויות השונות.

Separator

יובל וייס

הערות המסורה טעמא קדמא וטעמא תניינא

בעלי המסורה מכנים את שתי מערכות ההטעמה שנמצאות בעשרת הדברות ובמעשה ראובן בשמות טעמא קדמא וטעמא תניינא. על פי הרב ברויאר, פירוש הכינויים האלה הוא כי מערכת ההטעמה המכונה טעמא קדמא קדומה בזמנה למערכת ההטעמה האחרת. בדיקה מקיפה של כתבי יד מעלה ממצאים המערערים על תפיסה זו. בהרצאה אציג כמה מן הממצאים ואציע פירוש אחר למונחים טעמא קדמא וטעמא תניינא.

Separator

משה אוסי

השפעת הערבית על העברית של ימי הביניים (מתורתו של פרופ' יהושע בלאו ז"ל)

בשיחה אספר על פרופ' יהושע בלאו האדם והחוקר, ואביא ממחקריו על הערבית הבינונית בכלל והערבית היהודית ("המשוערבת") בפרט, וכן 'טעימה' ממחקריו בבלשנות השמית שנגעו בעיקר להתהוותה ולהתפתחותה ההיסטורית של לשון המקרא.

בימי הביניים שימשה הלשון הערבית, לצד העברית, כלשון התרבות של היהודים בארצות הדוברות ערבית. נביא דוגמאות לכך שהערבית הפרתה את העברית, עם ניסיונות 'לפצח' בעזרת הערבית ביטויים מורכבים במקרא.

Separator

18:15 – תפילת ערבית

Separator

כתיבת תגובה

Separator