152. מַעֲשֶׂה רב או מַעֲשֵׂה רב

תגיות: , , ,


קישור ישיר לקובץ
Separator

מוקדש לרפואת פצועי פיגועי הטרור, בתוך שאר חולי ישראל,
ובפרט, פצועי הפיגוע בעלי:
ערן בן נעמה,
אורי בן סמדר,
מואיז בן הלנה
ואלישע בן רעות.

Separator

בתלמוד הבבלי מסכת בבא בתרא [דף קל, ב] נחלקו אמוראים האם בנושא מסוים פסק רבי יהודה הנשיא הלכה כר' יוחנן בן ברוקה, או שבמעשה שבא לפני רבי יהודה הנשיא הוא הורה כר' יוחנן בן ברוקה.

ושואלים "בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?" מה ההבדל בין האמוראים? שהרי בסופו של דבר שניהם מסכימים שרבי יהודה הנשיא הכריע כדעת ר' יוחנן בן ברוקה!

ומתרצים: "מָר סָבַר הֲלָכָה עֲדִיפָא, וּמָר סָבַר מַעֲשֶׂה רַב".

אמורא אחד מעדיף פסיקת הלכה עקרונית, והאמורא השני סובר ש"מַעֲשֶׂה רַב".

מהו מַעֲשֶׂה רַב?

לומדים רבים רגילים לפרש [וכך מוסבר במילון אבן שושן], ש"מעשה רב" הוא צירוף סמיכות, שניתן לפרשו: "מעשה של הרב". אך לפי הבנה מוטעית זו, המשפט בסוגייתנו חסר, ועל כורחנו להשלימו כך: "מעשה רב [- הוא רב]", או כך: "מעשה רב [עדיף]".

ברם, הפירוש הנכון בתלמוד הוא ש"רב" כאן הוא תואר, ואינו שמו או כינויו של רבי, וכוונת משפט זה היא שכוחו של מעשה – כלומר המשקל שיש להוראה בפועל במעשה שהיה – הוא רב וגדול יותר מאשר פסיקת הלכה עקרונית שאיננה למעשה. כך מוכח מן ההקבלה: "הלכה עדיפא – מעשה רב", וכך עולה מסוגיות נוספות שבהן מופיע ביטוי זה (כגון שבת כא, א).

הלכך, יש לנקד את המִלה "מַעֲשֶׂה" כרגיל: סֶגול באות שׂ'.

ברם, בדורות האחרונים[1] התקבל ביטוי זה בעברית במשמעות של "מקרה שבו התנהג רב גדול באופן שניתן להסיק ממנו הלכה". אם זוהי הכוונה, הרי שזהו צירוף סמיכות ויש לנקד "מַעֲשֵׂה רב" בצירי תחת האות שׂ', מעשה של הרב, וכמו שמנוקד בפסוק "מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם" (שמות כו, א).

לביטוי זה הוראה שלישית, במובן של "מעשה בעל חשיבות רבה"[2], ואם כך "רב" הוא תואר ולא נסמך, ואזי יש לנקד "מַעֲשֶׂה רב" כמו במקור הביטוי התלמודי: שׂ' בסֶגול.

[1]

· כסף משנה הלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה ג ד"ה אין המתרגם: ובאותו מעשה רב לא היה רבו דרבי שילא

· ספר הברית (ח"א עט.) וכבר היה מעשה רב במדינת ענגלאנד באשה אחת שילדה ולא היה הולד רוצה לינק כמה ימים עד שנלאו הרופאים למצוא תרופה ובא רופא מומחה לרבים ושאל את האם אם לא היה דבר שהתאוה בעת הריונה ולא השיגה

· שו"ת הרב הראשי – או"ח א, הר"מ אליהו, ירושלים, תשע"ט, עמ' תכ הערה צג) וכך היה מעשה רב בבית מרן הרב זצ"ל שהקפידו מאד גם הנשים ליטול מים אחרונים

· מעשה נסים – א, ר' נסים יחיאל בן שמעון, בני ברק תשע"ט, עמ' 51: וכן היה מעשה רב אצל מרן הגאון האדיר פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שירדו ציציות טליתו על הארץ בעת שהיה יושב וכאשר אחד מהקהל בא להגביהם עשה לו תנועה בידו שיניח וילך

[2]

· …מעשה-רב ועלילה גדולה (ביאליק, דון קישוט, ספר ראשון, עמ' 135, שו' 19

· …רואים במגבית זו מעשה רב וראשון במינו (היהודים בסוריה, בן-ציון לוריא ירושלים תשי"ז, 158)

Separator

על המיזם הקולי "נפש יהודית"

בי"ז באב ה'תשפ"א, למחרת הלוויתה של חמותי, יהודית בת מנחם מנדל, לאחר תפילת שחרית, אמרתי בבית האבל דבר תורה לשוני קצר לאחר תפילת שחרית.
מכאן צמח הרעיון להמשיך בסדרה זו, ולשם כך הקמתי קבוצת ווצאפ שקטה שבה נשלחת מדי פעם הקלטה של הגיג קצר על לשון הקודש.

תגובות, רעיונות נוספים וכל משוב – ניתן לשלוח מדף יצירת קשר.

לארכיון ההקלטות שנשלחו עד כה: לחצו כאן

להצטרפות לקבוצת ה-WhatsApp שלי: לחץ כאן

Separator

כתיבת תגובה

Separator