כינוסים, ימי עיון והרצאות

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"א

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ג

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"א

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ב

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ד

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ה

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ו

הכינוס השנתי של "שוחרי לשון הקודש" – ה'תשע"ז

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ד

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ה

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ו

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ז

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ח

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשע"ט

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תש"פ

"חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר (ה'תשע"ח)

"זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו (ה'תשע"ט)

הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב ראשון

הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שני

הקלטות ערב העיון "לשון ותורה בחנוכה" – ה'תשפ"א – מושב שלישי

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשפ"ב

יום עיון "תורה ולשון בצָהֳרֵי יום" – ה'תשפ"ג