קבצים להורדה

לא להתייאש!
בס"ד מדור זה החל להתחדש אט אט

הרב משה יחיאל צוריאל – ספר לקט פרושי אגדה

פרופסור משה בר-אשר – על העשייה בלשון העברית בזמן החדש

מאמר מאת ד"ר חיים א' כהן על ניקוד ותערב לפניך/עליך

אוריאל פרנק – אילן, אילן, מה אברך בראייתך (בעניין ברכת האילנות)

אוריאל פרנק, "ראשית דרכה של התפילה לשלום המדינה", כתב העת "המעין", ניסן תשפ"ג