כללי

הזמנה ליום העיון "תורה ולשון בצהרי יום", אשר יתקיים אי"ה בצהרי "זאת חנוכה", יום שני, ב' בטבת ה'תשפ"ג, בבית הכנסת "יגל יעקב" ובית המדרש "נר יצחק", מצפה יריחו, החל מהשעה 14:00