אברהם נפח

אזכרת השבעה למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל

אזכרת השלושים למר אברהם נפח (אלן סמית) ז"ל