ארמית

​7. "מבוֹרך לעוֹלם" – לא בקדיש!

11. מרן ומרן דבשמיא

26. למהדרין

47. מרבים בשמחה

57. הא לחמא

87. ‏וְאַפֵּיק יַת עַמָּךְ, וְלִבָּא דְכָל עַמָּךְ

93. מבָרך לעָלם – מבורך לעוֹלם

144. הדרן עלך

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?

161. נטל

162. יִתַּמְּרוּ או יִתַּמּוּ שונאינו?