ברכת האילנות

56. שלא חיסר בעולמו כלום

אוריאל פרנק – אילן, אילן, מה אברך בראייתך (בעניין ברכת האילנות)