ברכת שהכל נהיה בדברו

53. נראָה לי שהכל נהיָה בדברו