גאולת הדיבור

82. שלושת הגואלים של ישראל ושל הדיבור

137. שמירת הלשון ותיקון הדיבור