גרירה לשונית

121. וְתַסְמִיכֵנוּ היינו וְתִסְמְכֵנוּ – השפעת הסמוכים