הגייה אשכנזית

86. "בְּאׇהֳלֶךָ" או "בְּאׇהֳלֶךָ" – לעומת "בְּאֹהָלֶיךָ" (מזמור ט"ו – חלק ב')

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?