הפטרת נחמו

157. פי ה'

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?

161. נטל