הרב יוסף קאפח

133. שיבוצים חלקיים בתפילה לשלום המלכים