הרב משה יחיאל צוריאל

הרב משה יחיאל צוריאל – ספר לקט פרושי אגדה