הרב פרופ' נפתלי וידר

150. מה בין "קונה שמים וארץ" ל"קונה הכל"?

157. פי ה'