הרב פרופ' עזרא ציון מלמד

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?

161. נטל