חג פורים

46. מה משותף לפרשת פקודי, פרשת פרה וחג פורים?

47. מרבים בשמחה