חוק יהו"א ומבטליו

12. למה "אחרי כֿן" אבל "אחר כּן"?

13. המה… ונפלו

157. פי ה'