כסף

38. עבד כסף פתח שמע פשע

95. כתובה שלא כתוב בה כֶּסֶף?!