לשון המקרא

"חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר (ה'תשע"ח)

"זמן תפילה לחוד" – שיבוץ פסוקים בתפילה והשפעתו על קריאת המקרא ועל פרשנותו (ה'תשע"ט)

154. קריא קרוא

158. פי שטן או פה שטן