סליחות

8. נומי נאומי

11. מרן ומרן דבשמיא

14. הנּשמה לך