פורים

46. מה משותף לפרשת פקודי, פרשת פרה וחג פורים?

52. ברוך מרדֳכי או מרדְכי