פרשנות

"חמש עשרה קלעים" – על אי התאמה דקדוקית במין ובמספר (ה'תשע"ח)