פרשת בהעלותך

27. נא!

68. נקוד על רְחוֹקָהׄ

75. הצעה חדשה למה נקוד על רחוקה