פרשת בלק

80. "מראש צורים ומגבעות": שלושה תפקידים לאות מ'

81. ובגוים לא יתחשב

82. שלושת הגואלים של ישראל ושל הדיבור