פרשת וארא

30. אותות ומופתים

123. ארבע לשונות הגאולה העתידה