פרשת וזאת הברכה

140. הָאמור בקמץ או הֶאָמוּר בסגול?