פרשת וישב

24. תולדות

139. על עזים וסערות, שעירים ושערות

153. פָּתיל או פָתוח?