פרשת וישלח

113. ויאבק – על חיבוק ומאבק והאבק שביניהם