פרשת חוקת

77. תְּבִ֛יר טִפְּחָ֖א (או: תביר טרחא)

153. פָּתיל או פָתוח?