פרשת יתרו

36. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

125. שבת ושביתות מקראיות נוספות