פרשת כי תישא

43. הֶעָשיר או הַעָשיר

44. שקל הקודש ולשון הקודש

131. בֶּחָרִישׁ וּבַקָּצִיר