פרשת משפטים

36. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

127. נזקי ההבער והבערה