פרשת פקודי

46. מה משותף לפרשת פקודי, פרשת פרה וחג פורים?