פרשת פרה

46. מה משותף לפרשת פקודי, פרשת פרה וחג פורים?

153. פָּתיל או פָתוח?