פרשת שקלים

43. הֶעָשיר או הַעָשיר

44. שקל הקודש ולשון הקודש